Informiranje javnosti

Spletna stran je bila deloma subvencionirana preko Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«.

Kot spletna stran je opredeljena predstavitev upravičenca, aktivnosti ali dejavnosti na svetovnem spletu. Spletna stran lahko že obstaja ali pa je njena vzpostavitev predvidena v okviru aktivnosti sofinanciranih iz sredstev EKP 2014–2020. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).