Povečujemo konkurenčnost!

27. 9. 2018

Pridobili smo sredstva za operacijo »Uvedba e-poslovanja v podjetju NORKA GT d.o.o.« namenjene povečevanju mednarodne konkurenčnosti malih in srednjih podjetij.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija traja od 2.12.2017 do 1.10.2018. Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Sredstva smo namenili vzpostavitvi elektronske izmenjave med podjetji, spletne strani v dveh tujih jezikih in izdelavi produktno-prodajne video vsebine.

Povezava do spletne strani SPIRIT: http://www.spiritslovenia.si.
Povezava do spletne strani Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/.
Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/